UPDATE :
Contact gehad met Inge van eclectro.nl. Nieuwe informatie gekregen en het lijkt erop dat Buma ons (en anderen) moet hebben vanwege het embedden van youtube content. Linken mag wel, embedden niet.

Check dan even deze pagina: Buma Stemra praat poep! Een iframe is niets meer dan een link naar een pagina (die direct geopend wordt), een embed is een stukje code (in dit geval) beschikbaar gesteld door youtube zodat wij video’s van hun op onze site kunnen plaatsen… Zoek de verschillen!

UPDATE 2
Jaja, en nu ontkennen dat ze onderstaande mail naar mij hebben gestuurd.. Voel me wel vereerd dat buma on “erbij” vindt horen :)

Oorspronkelijke post = mailtje van Buma
Susanti van Berkel wrote:
Geachte heer/mevrouw,

In verband met het updaten van gegevens binnen ons systeem en een onlangs bezoek aan uw website http://www.dictatuur.nl, alwaar wij hebben geconstateerd dat u (beschermde) muziekwerken uit het door Buma/Stemra beheerde wereldmuziekrepertoire ter beschikking stelt, stuur ik u deze mail. Wij ontvangen van u graag de volgende gegevens ter bevestiging;

- Tenaamstelling op overeenkomst
- Ingangsdatum overeenkomst/ muziekgebruik op de website (inclusief testperiode)
- Relatienummer
- Licentienummer

Indien u niet over de bovenstaande gegevens beschikt, dient u alsnog per ommegaande de overeenkomst ‘achtergrondmuziek op het internet’, te treffen voor de toestemming namens (onder andere) Buma/Stemra om (beschermde) muziekwerken ter beschikking te stellen op uw website. Dit dient met terugwerkende kracht plaatsvinden, indien u reeds actief bent, zonder onze toestemming. Bijgaand treft u voor de volledigheid de nadere informatie aan inzake de overeenkomst ‘Achtergrondmuziek op het Internet’.

Wanneer u als eigenaar van een URL/ website daarop (beschermde) muziekwerken uit het Buma/Stemra repertoire (of uit dat van zusterorganisaties) als content gaat plaatsen, dient u daar uiteraard rechtstreeks met ons de desbetreffende regeling voor te treffen. Indien het ter beschikking stellen van beschermde muziekwerken plaatsvindt als achtergrondmuziek – ter verfraaiing van uw website (niet ter download), is hierop de overeenkomst ‘Achtergrondmuziek op het internet’ van toepassing.

ACHTERGRONDMUZIEK OP HET INTERNET
Omschrijving: muziek ter verfraaiing van een website, die op zichzelf de distributie of uitzending van muziek niet tot doel heeft. Muziek speelt een ondersteunende, niet-prominente rol. De muziekwerken/fragmenten mogen uitsluitend in streaming format aangeboden worden.

Tarief
Gebruikerscategorie bedrijfsmatig ( iedere bij een KvK ingeschreven entiteit (bedrijven, organisaties, stichtingen, VOF’s, etc.) – particulieren met inkomsten genererende sites): gebruik van complete werken en eventueel fragmenten bij minder dan tien minuten muziek (€ 65,-) of gebruik van complete werken en eventueel fragmenten bij meer dan tien minuten muziek maar max. 90 minuten (€ 130,-) of gebruik van alleen fragmenten bij minder dan tien minuten muziek (€ 26,-) of gebruik van alleen fragmenten bij meer dan tien minuten muziek maar max. 90 minuten (€ 65,-).

Gebruikerscategorie particulier (Oftewel: particulieren met sites die geen inkomsten genereren) – gebruik van complete werken en eventueel fragmenten bij minder dan tien minuten muziek (€ 13,-) of gebruik van complete werken en eventueel fragmenten bij meer dan tien minuten muziek maar max. 90 minuten (€26,-).

*(Bij gebruik van meer dan 90 minuten telkenmale een nieuw blok van 90 minuten. Tarieven gelden per site per maand (exclusief de geldende btw). Een fragment wordt gezien als maximaal 1 minuut en 45 seconden van compleet werk)

Voor de volledigheid informeren wij u dat de eigenaar van een website zelf verantwoordelijk is voor de content welke op diens website wordt geplaatst. Deze dient, wanneer deze content auteursrechtelijk beschermde muziekwerken betreffen, zelf en rechtstreeks met ons daarvoor de desbetreffende regeling te treffen. Uiteraard voorafgaand aan de plaatsing van enig (beschermd) muziekwerk op de website.

Om de overeenkomst op te kunnen stellen hebben wij de volgende gegevens nodig:
- De exacte naam van de contractpartij/ eigenaar van de website;
- De correcte NAW gegevens;
- Kvk-nummer en BIK-code (indien u tot de gebruikerscategorie bedrijfsmatig hoort);
- De naam van de tekeningsbevoegde binnen de contractpartij;
- De startdatum van de activiteit;
- De URL/ naam van de internetsite
- De hoeveelheid aan muziekwerken uit ons repertoire en het aantal minuten in muziekgebruik op de website
- Kopie van een geldig legitimatiebewijs – paspoort of rijbewijs (indien u particulier bent in zowel de bedrijfsmatige als particuliere gebruikerscategorie).

Tenslotte attenderen wij u erop dat indien er sprake is van het vastleggen van muziekwerken bij beeld (het maken van bijvoorbeeld een AV-productie) er in dat geval aparte toestemming verkregen dient te worden via de afdeling Stemra Speciale Licenties. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met onze collega Kim Brantenaar via (023) – 799 799 99.

Met vriendelijke groet,
Susanti van Berkel.

Website:
IP: 212.78.179.247