December 2007


+ - - - -
1 gem. van 1 stemmen

NS betaalt na 12 jaar smartengeld

Je zou toch haast zeggen dat een “voormalig veiligheidsman” van de NS eerder verantwoordelijk is voor de dood van zijn 3 collega’s dan dat hij in aanmerking zou moeten komen voor smartengeld.

+ + + + +
5 gem. van 1 stemmen

+ + + + +
5 gem. van 2 stemmen