prspctv – hatsee! Amerika is tenslotte van ons (allemaal).

dictatweet